Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Economeg TAG UG/U (o 2015)

Mae manyleb Economeg CBAC yn darparu cyfuniad cydlynol o gynnwys micro a macro ar gyfer myfyrwyr. Mae'n caniatáu iddynt archwilio amrywiaeth o faterion economaidd yn feirniadol a thynnu ar ddata o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r fanyleb hon yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio economeg neu faes perthynol, trwy gyfrwng amrediad o gyrsiau addysg uwch.

Mae'r fanyleb wedi ei rhannu i gyfanswm o bedair uned a asesir yn allanol.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Amlinelliad y Cwrs

Rydym wedi datblygu amlinelliad cwrs er mwyn cynorthwyo gyda'r addysgu.

Gweld yr amlinelliad


Cylchgrawn Trafod Economeg

Croeso i rifyn pedwar Trafod Economeg, cylchgrawn Economeg ar-lein cyntaf CBAC.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Economeg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2240 4260
Ebostio Stephen

Swyddog Cefnogi Pwnc

Hilary Wyman
029 2240 4260
Ebostio Hilary

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol


Safon UG-U Economeg CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
TAG UG/Safon Uwch Economeg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.