Q Menu

Economeg TAG UG/U (o 2015)

Mae manyleb Economeg CBAC yn darparu cyfuniad cydlynol o gynnwys micro a macro ar gyfer myfyrwyr. Mae'n caniatáu iddynt archwilio amrywiaeth o faterion economaidd yn feirniadol a thynnu ar ddata o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r fanyleb hon yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio economeg neu faes perthynol, trwy gyfrwng amrediad o gyrsiau addysg uwch.

Mae'r fanyleb wedi ei rhannu i gyfanswm o bedair uned a asesir yn allanol.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Amlinelliad y Cwrs

Rydym wedi datblygu amlinelliad cwrs er mwyn cynorthwyo gyda'r addysgu.

Gweld yr amlinelliad


Cylchgrawn Trafod Economeg

Croeso i rifyn chwech Trafod Economeg, cylchgrawn Economeg ar-lein cyntaf CBAC.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Economeg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2240 4260
Ebostio Stephen

Swyddog Cefnogi Pwnc

Ryan Thomas
029 2240 4260 
Ebostio Ryan

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Economeg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.