Q Menu

Ymarfer Adeiladu Proffesiynol Lefel 3

Rydym wrthi'n datblygu cymhwyster newydd Diploma Lefel 3 Ymarfer Adeiladu Proffesiynol i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017. Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r cymwysterau newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau


Cysylltwch â Ni

Allan Perry
029 2240 4259
Ebostio Allan
Andrew O'Regan
029 2240 4259
Ebostio Andrew

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 


Cymwsyterau Perthansol


 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.