Q Menu

Adeiladu

Mae'r Dyfarniadau Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn caniatáu dysgu synoptig ac asesu mewn astudiaeth o broses ddylunio, adeiladu, a chynnal a chadw adeiladau. Dewis o dri dyfarniad i'w cymryd fesulun neu fel cyfuniad.

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/0543/4)

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/0426/0)

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/1271/2)

Achredwyd y tri Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig i'w hardystio am y tro cyntaf yn yr haf 2015. mae'r dyfarniadau yn cael eu cynnwys yn y Tablau Perffomiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2016/2017.


Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

CITB logo

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 1/2 Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (15 Tachwedd 2018)

CBAC Lefel 1/2 Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (22 Tachwedd 2018)

CBAC Lefel 1/2 Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (28 Tachwedd 2018)

Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Allan Perry
029 2240 4259
Ebostio Allan
Andrew O'Regan
029 2240 4259
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.