Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig

Datblygwyd Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (601/0543/4) mewn cydweithrediad â CITB ac mae wedi'i gynllunio'n bennaf ar gyfer dysgwyr 14-16 oed sydd am ddysgu am y diwydiant adeiladu o safbwynt adeiladu. Mae'n cynnig cyflwyniad eang i ddysgwyr i'r amrywiol grefftau sy'n rhan o'r sector a'r mathau o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael.

Nid yw'r fanyleb hon ar gael bellach ar gyfer cofrestriadau newydd gan ganolfannau yn Lloegr. Dylai canolfannau yn Lloegr ymweld â thudalen pwnc Eduqas i gael mwy o wybodaeth am y cymhwyster newydd.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau


Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig

CITB

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Dogfennau Allweddol

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig Clawr

Mae deunydd enghreifftiol Uned 2: Sgiliau Adeiladu Ymarferol ac Uned 3: Cynllunio Projectau Adeiladu ar gael ar y wefan ddiogel. Ewch i: Llwytho Adnoddau PDF i Lawr / Lefel 1 / 2 Deunydd Enghreifftiol Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Allan Perry
029 2240 4259
Ebostio Allan
Andrew O'Regan
029 2240 4259
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.