Q Menu

Busnes Lefel 3

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Tystysgrif a Diploma Lefel 3 Busnes i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017. Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r cymwysterau newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru.

Mae'r Dystysgrif Gymhwysol a Diploma mewn Busnes ar Dablau Perfformiad 2020. Mae'r Adran Addysg (DfE) hefyd wedi cadarnhau y bydd y cymwysterau hynny a gymeradwywyd i'w cynnwys yn nhablau perfformiad 2020 hefyd yn cael eu cynnwys yn nhablau perfformiad 2021 a 2022. Mae rhestr lawn 2020 ar gael yma.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd

Tanysgrifiwch

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.


Cysylltwch a ni

Rydym yma i'ch cefnogi wrth i chi gyflwyno ein cymwysterau

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2240 4258
Ebostio Allan
Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2240 4258
Ebostio Hilary

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol

 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Busnes Cymhwysol Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.