Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio TAG UG/U (o 2015)

Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Celf a Dylunio diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2015. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.

Gwyliwch fideo TAG Celf a Dylunio CBAC fel rhan o Uned 3: Aseiniad Gosod (Allanol). Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â'r Deunyddiau Asesu Enghreifftiol.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Bocsgolau

Gweld ein adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf.

Ymweld â'r Wefan Bocsgolau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

TanysgrifiwchCysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny Cofrestrwch ymaCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Celf a Dylunio wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2240 4304
Ebostiwch Mari

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sara Evans
029 2240 4304
Ebostiwch Sara

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Safon UG-U Celf a Dylunio CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
TGAU Celf a Dylunio CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
TAG Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.