Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio Astudiaethau Sylfaen (o 2017)


Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio i'w addysgu gyntaf o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbenigwyr pwnc er mwyn datblygu'r cymwysterau.

Dogfennau Allweddol

Deunyddiau pwnc

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Deunyddiau pwnc

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2240 4304
Ebostiwch Mari
Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2240 4304
Ebostiwch Mike


Cymwysterau perthnasol


Safon UG-U Celf a Dylunio CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
TGAU Celf a Dylunio CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Diploma Sylfaenol mewn Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.