Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio Astudiaethau Sylfaen (o 2017)


Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio i'w addysgu gyntaf o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbenigwyr pwnc er mwyn datblygu'r cymwysterau.

Dogfennau Allweddol

Deunyddiau pwnc

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Deunyddiau pwnc

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2240 4304
Ebostiwch Mari
Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2240 4304
Ebostiwch Mike


Cymwysterau perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Diploma Sylfaenol mewn Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.