Q Menu
< Treforest Conference Facilities

CBAC Eduqas Cymwysterau yng Nghymru

Mae Eduqas, rhan o CBAC, yn cynnig cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch diwygiedig Ofqual i ysgolion uwchradd a cholegau yn Lloegr.

Mae CBAC yn falch o gyhoeddi bod nifer o gymwysterau diwygiedig TGAU a TAG CBAC Eduqas wedi cael eu dynodi gan Gymwysterau Cymru i'w defnyddio yng Nghymru o 2017* ymlaen.

Pan fydd cymhwyster TGAU neu TAG wedi cael ei achredu gan Ofqual, ac nid oes cymhwyster diwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, bydd Cymwysterau Cymru yn ystyried ceisiadau i ddynodi'r cymhwyster hwnnw i'w ddefnyddio yng Nghymru. Mae'r meini prawf ar gyfer dynodi cymwysterau TGAU a TAG wedi cael eu cyhoeddi gan Gymwysterau Cymru.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Mae'r cymwysterau CBAC Eduqas canlynol wedi cael eu dynodi i'w defnyddio yng Nghymru o 2017 ymlaen:

*Mae cymhwyster CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lladin wedi cael ei ddynodi i'w addysgu yng Nghymru o 2016 ymlaen hefyd.

Am fanylion pellach ar gymwysterau diwygiedig sydd wedi'u rheoleiddio gan Gymwysterau Cymru, ewch i dudalen Manylebau Diwygiedig yng Nghymru.