Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Project A2C

Ar hyn o bryd, mae'r cyrff dyfarnu'n gweithio gyda'i gilydd i wella'r system o rannu a chyfnewid data sy'n gysylltiedig i arholiadau gydag ysgolion a cholegau. JCQ sy'n cydlynu Project A2C ac mae'n cynnwys dwy agwedd amlwg:

  1. Gwasanaeth gludo newydd sy'n cymryd lle'r cludwyr EDI presennol.
  2. Safonau data mwy newydd a soffistigedig am yr holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag arholiadau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan A2C.

Manylion cyswllt

E-bost: a2c@cbac.co.uk
Ffôn: 029 2026 5169