Q Menu

Dangosyddion Ymgeisydd Unigryw

Rhagarweiniad

Dyrennir Dangosydd Ymgeisydd Unigryw (UCI) i bob ymgeisydd sy'n sefyll arholiadau TAG U/UG, TGAU Modylol a Sgiliau Allweddol, a bydd yn cael ei ddefnyddio i adnabod unigolion yn ystod eu cyrsiau modylol.

Bydd cofrestriadau 'cyfnewid' modylol yn aml yn cynnwys canlyniadau o fwy nag un sesiwn arholiad. Mae'n angenrheidiol gallu olrhain canlyniadau modwl ymgeiswyr unigol i sicrhau y dyfernir y radd 'gyfnewid' gywir. Tra bod rhif ymgeisydd ond yn ddilys am un sesiwn, bydd UCI gydag unigolion trwy gydol eu cyrsiau TAG, hyd yn oed os yw'r ymgeisydd yn symud i ganolfan wahanol.

Bydd angen y rhifau UCI hefyd ar gyfer Sgiliau Allweddol a'r manylebau TGAU Modylol newydd.

Strwythur UCI

Côd 13 cymeriad yw'r UCI a ffurfir fel a ganlyn:

68199 0 01 2058 G

Digidau 1-5 rhif y ganolfan lle mae'r ymgeisydd yn cynnig ei h/uned gyntaf
Digid 6 dangosydd y Bwrdd (0 ym mhob achos i gofrestriadau CBAC)
Digidau 7-8 blwyddyn y cynhyrchir yr UCI
Digidau 9-12 rhif arholiad ymgeisydd pedwar digid
Digid 13 digid gwirio sy'n cael ei gyfrifo/dyrannu'n awtomatig

Cynhyrchydd digid gwirio ar-lein

Bydd y rhaglen hon yn cyfrifo'r digid gwirio ar gyfer UCI a roddir.

Rhif y ganolfan dangosydd CDU
(0 ymhob achos)
Blwyddyn y cofrestriad Rhif ymgeisydd Digid gwirio
Cyfrifo'r digid gwirio

Cyfrifir y digid gwirio o'r deuddeg digid cyntaf fel a ganlyn:

ID digid ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID12 check
Gwerth digid 6 8 9 9 9 0 9 8 0 0 0 1 ?
Lluosi â 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5  

Lluosir ID1 â 16, lluosir ID2 â 15, ID3 â 14 ayb, a chyfrifir swm y cynhyrchion.

Felly ar gyfer UCI 689990980001
(6×16) + (8×15) + (9×14) + (9×13) + (9×12) + (0×11) + (9×10) + (8×9) + (0×8) + (0×7) + (0×6) + (5×5) = 734

Bydd swm y cynhyrchion wedyn yn cael ei rannu â 17, a'r gweddill yn cael ei gyfrifo.

734÷17 = 43; gweddill = 3

Y llythyren sy'n cyfateb i werth y gweddill yn y tabl isod yw'r digid gwirio

Gweddill 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Digid gwirio A B C D E F G H K L M R T V W X Y

Ar gyfer yr enghraifft uchod, y digid gwirio yw D
Y rhif UCI cyflawn felly yw 689990980001D