Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfodiadau Hwyr

Mae rheolau penodol iawn yn bodoli o ran ymgeiswyr sy'n cyrraedd yn hwyr ar gyfer eu harholiadau.

Gellir caniatáu i unrhyw ymgeisydd sy'n cyrraedd ar ôl dechrau'r arholiad sefyll yr arholiad ond y ganolfan ei hun sydd i benderfynu ar hynny.

Bydd unrhyw ymgeisydd sy'n cyrraedd fwy nag awr ar ôl amser dechrau swyddogol arholiad (neu 30 munud ar ôl amser dechrau swyddogol yn achos arholiadau sy'n llai nag awr o hyd) yn cael ei ystyried yn ymgeisydd sy'n cyrraedd yn hwyr iawn. Yn yr achosion hyn rhaid anfon adroddiad ysgrifenedig llawn at CBAC ar ffurflen VLA cyn gynted â phosibl. Dylid rhybuddio'r ymgeisydd bod CBAC yn annhebygol o dderbyn y gwaith.


Rhaid cofnodi bod ymgeiswyr sy'n cyrraedd ar ôl yr arholiad yn absennol.


Mae rhagor o fanylion a chyfarwyddiadau am ymgeiswyr sy'n cyrraedd yn hwyr i'w cael yn llyfryn y CGC Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau

 

Dogfennau Alweddol

Ffurflen VLA

Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau