Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwrthdaro ar yr Amserlen

Am gyfarwyddyd ar sut i reoli unrhyw wrthdaro ar yr amserlen dylid cyfeirio at lyfryn y CGC 'Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau'.

Rhaid i ganolfan sy'n rheoli amrywiad yn yr amserlen sicrhau bod yr oruchwyliaeth yn briodol bob amser er mwyn gallu cynnal gonestrwydd yr arholiad. Os bydd unrhyw sefyllfaoedd neu amgylchiadau nad ydynt wedi'u hamlinellu yn llyfryn y CGC "Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau", yn digwydd, na chynlluniwyd ar eu cyfer, yna dylid rhoi manylion mewn ebost i exams@wjec.co.uk os gwelwch yn dda.

Dogfennau Allweddol

Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau

Cais i amrywio'ramserlen a datganiad cyfrinachedd ar gyfer goruchwyliaeth dros nos.