Q Menu

Cynnal Asesiadau dan Reolaeth

Mae asesiad dan reolaeth wedi disodli'r gwaith cwrs ar gyfer y TGAU gydag asesiad mewnol; mae'n cyfrif am 25% neu 60% o'r cymhwyster.

Mae asesiad dan reolaeth yn ffurf ar asesiad mewnol sy'n cynnwys lefelau o reolaeth ar dri phwynt:

  • cymryd y dasg
  • gosod y dasg
  • marcio'r dasg

Diffiniwyd y lefelau o reolaeth gan reolyddion yr holl gyrff dyfarnu.

Bydd angen i athrawon edrych yn ofalus ar y manylebau perthnasol er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o bob agwedd ar y rheolaeth a ddisgrifir.

Mae crynodeb o'r holl fanylion sy'n ymwneud â phynciau TGAU CBAC ar gael trwy'r cyswllt hwn.

Amlinellir y dulliau gweinyddol sy'n berthnasol i asesiad dan reolaeth o fewn manylebau TGAU ac unedau'r Prif Ddysgu yn llyfryn y CGC o'r enw Cyfarwyddiadau ar Gynnal Asesiadau dan Reolaeth.

Cwestiynau Cyffredin

Darparwyd mwy o fanylion gan Ofqual a Llywodraeth Cymru.

Ar gyfer ymholiadau gweinyddol ynghylch asesiadau dan reolaeth cysylltwch â:

CBAC 
Telephone: 029 2026 5040
E-mail: gcse@wjec.co.uk