Q Menu

Cyfres 2013-2014

Bydd ffeiliau sail ddata diweddaraf CBAC ar gael i'w llwytho i lawr o'r dudalen hon.

  • Dylai canolfannau arholiad gyda chofrestriadau cyfrwng Saesneg yn unig lwytho i lawr sail ddata cyfrwng Saesneg.
  • Dylai canolfannau gyda chofrestriadau cyfrwng Cymraeg a Saesneg lwytho i lawr sail ddata dwyieithog.
Cyfres Arholiadau - 2013/2014Ffeil Sail Ddata
11.07.14 - Canolfannau yng Nghymru - TGAU Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6g14_40.exe z6g14_40.zip
11.07.14 - Canolfannau yng Nghymru - TGAU Mehefin 2014 - Dwyieithog z6g14b40.exe z6g14b40.zip
TGAU Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6g14_40.exe z6g14_40.zip
TGAU Mehefin 2014 - Dwyieithog z6g14b40.exe z6g14b40.zip
TAG Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6a14_41.exe z6a14_41.zip
TAG Mehefin 2014 - Dwyieithog z6a14b41.exe z6a14b41.zip
Llwybrau Mynediad - Mai 2014 - Cyfrwng Saesneg z5t14_40.exe z5t14_40.zip
Llwybrau Mynediad - Mai 2014 - Dwyieithog z5t14b40.exe z5t14b40.zip
Llwybrau Lefel 1 / Lefel 2 - Mai 2014 - Cyfrwng Saesneg z5s14_40.exe z5s14_40.zip
Llwybrau Lefel 1 / Lefel 2 - Mai 2014 - Dwyieithog z5s14b40.exe z5s14b40.zip
Yr Iaith ar Waith - Mehefin 2014 z6y14c40.exe z6y14c40.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Mai 2014 - Cyfrwng Saesneg z5k14_41.exe z5k14_41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Mai 2014 - Dwyieithog z5k14b41.exe z5k14b41.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6q14_41.exe z6q14_41.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Mehefin 2014 - Dwyieithog z6q14b41.exe z6q14b41.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6l14_40.exe z6l14_40.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Mehefin 2014 - Dwyieithog z6l14b40.exe z6l14b40.zip
Bagloriaeth Cymru Awst 2014 - Cyfrwng Saesneg z6w14_41.exe z6w14_41.zip
Bagloriaeth Cymru Awst 2014 - Dwyieithog z6w14b41.exe z6w14b41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6p14_41.exe z6p14_41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Mehefin 2014 - Dwyieithog z6p14b41.exe z6p14b41.zip
TAG Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1a14_41.exe z1a14_41.zip
TAG Ionawr 2014 - Dwyieithog z1a14b41.exe z1a14b41.zip
TGAU Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1g14_40.exe z1g14_40.zip
TGAU Ionawr 2014 - Dwyieithog z1g14b40.exe z1g14b40.zip
Prif Ddysgu a Phroject Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1p14_41.exe z1p14_41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Ionawr 2014 - Dwyieithog z1p14b41.exe z1p14b41.zip
Lefel Mynediad Gwanwyn 2014 - Cyfrwng Saesneg z3c14_40.exe z3c14_40.zip
Lefel Mynediad Gwanwyn 2014 - Dwyieithog z3c14b40.exe z3c14b40.zip
Llwybrau Mynediad - Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1t14_40.exe z1t14_40.zip
Llwybrau Mynediad - Ionawr 2014 - Dwyieithog z1t14b40.exe z1t14b40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1s14_40.exe z1s14_40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Ionawr 2014 - Dwyieithog z1s14b40.exe z1s14b40.zip
Yr Iaith ar Waith - Ionawr 2014 z1y14c40.exe z1y14c40.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1q14_41.exe z1q14_41.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Ionawr 2014 - Dwyieithog z1q14b41.exe z1q14b41.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Ionawr 2014 - Cyfrwng Saesneg z1l14_40.exe z1l14_40.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Ionawr 2014 - Dwyieithog z1l14b40.exe z1l14b40.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Chwefror 2014 - Cyfrwng Saesneg z2k14_41.exe z2k14_41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Chwefror 2014 - Dwyieithog z2k14b41.exe z2k14b41.zip
TGAU Tachwedd 2013 - Cyfrwng Saesneg zbg13_40.exe zbg13_40.zip
TGAU Tachwedd 2013 - Dwyieithog zbg13b40.exe zbg13b40.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Tachwedd 2013 - Cyfrwng Saesneg zbk13_41.exe zbk13_41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Tachwedd 2013 - Dwyieithog zbk13b41.exe zbk13b41.zip
Bagloriaeth Cymru Mehefin 2014 - Cyfrwng Saesneg z6w14_41.exe z6w14_41.zip
Bagloriaeth Cymru Mehefin 2014 - Dwyieithog z6w14b41.exe z6w14b41.zip
Bagloriaeth Cymru Mawrth 2014 - Cyfrwng Saesneg z3w14_41.exe z3w14_41.zip
Bagloriaeth Cymru Mawrth 2014 - Dwyieithog z3w14b41.exe z3w14b41.zip
Cofrestriad Bagloriaeth Cymru - Cyfrwng Saesneg z9w13_41.exe z9w13_41.zip
Cofrestriad Bagloriaeth Cymru - Dwyieithog z9w13b41.exe z9w13b41.zip
Cofrestriad Prif Ddysgu - Cyfrwng Saesneg z9p13_41.exe z9p13_41.zip
Cofrestriad Prif Ddysgu - Dwyieithog z9p13b41.exe z9p13b41.zip

17.09.13 Fersiwn 2 data sylfaenol TGAU Ionawr 2014 (1G14) yn cael ei gyhoeddi i gywiro lefel ar gyfer Lladin Iaith Ledel 2 uned 9521.

07.10.13 Fersiwn 2 data sylfaenol Ionawr 2014 (1Q14) y Cymwysterau Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Lefel 3 yn cael eu cyhoeddi i gywiro cod y bwrdd yn y ffeil Opsiynau.

14.10.13 Fersiwn 2 data sylfaenol TAG Ionawr 2014 (1A14) yn cael ei gyhoeddi i gywiro hyd yr holl bapurau HY1-1231 (wedi'i newid o 90 i 100) a'r holl bapurau HY2-1232 (wedi'i newid o 90 i 80).

19.11.13 Fersiwn 2 data sylfaenol TGAU Mehefin 2014 (6G14) yn cael ei gyhoeddi i gywiro Lefel yr unedau Iaith Ladin 9521 9522 9523 9524 ac unedau Llenyddiaeth Ladin 9531 9532 9533 9534.

19.11.13 Fersiwn 2 data sylfaenol Llwybrau Mynediad Cyfrwng Saesneg Mai 2014 (5T14) yn cael ei gyhoeddi i gywiro enw ffeil Maes Llafur (newidiwyd i S5T14_40.X02).

20.11.13 Fersiwn 3 data sylfaenol dwyieithog TGAU Mehefin 2014 (6G14) yn cael ei gyhoeddi i gywiro Lefel yr unedau Iaith Ladin 9521 9522 9523 9524 ac unedau Llenyddiaeth Ladin 9531 9532 9533 9534.

05.12.13 Fersiwn 4 data sylfaenol dwyieithog/fersiwn 3 data sylfaenol cyfrwng Saesneg TGAU Mehefin 2014 (6G14) yn cael ei gyhoeddi i gynnwys 4410LA (Cyfnewid Cerddoriaeth - Llinol).

20.12.13 Fersiwn 2 data sylfaenol Cymwysterau Llwybrau at Ddysgu Lefel 3 (FfCCh) (6Q14) yn cael eu cyhoeddi i gynnwys codau cyfnewid (9610).

10.04.14 - Fersiwn 7 data sylfaenol dwyieithog/fersiwn 6 data sylfaenol cyfrwng Saesneg TGAU Mehefin 2014 (6G14) yn cael eu cyhoeddi i gywiro'r GMU mwyaf ar gyfer unedau 4171, 4172, 4174 a chyfnewid 4170LA, 4190LA, 4200LA; a gofynion amcangyfrifon graddau wedi'u newid ar gyfer pob uned a chyfnewid.

25.06.14 - Fersiwn 8 data sylfaenol dwyieithog/fersiwn 7 data sylfaenol cyfrwng Saesneg TGAU (6G14) yn cael ei gyhoeddi i gywiro rhifau QAN pynciau gradd unigol llinol 4170LA – Saesneg Iaith, 4190LA – Saesneg, 4430LA – Seicoleg, 4470LA – Gwyddoniaeth Ychwanegol

11.07.14 – Canolfannau yng Nghymru – Fersiwn 9 data sylfaenol dwyieithog/fersiwn 8 data sylfaenol cyfrwng Saesneg TGAU Mehefin 2014 (6G14) yn cael eu cyhoeddi i gywiro codau disgownt  sy’n gymwys i gymwysterau yng Nghymru.

(DS – Nid oes gofyn i ddefnyddwyr Capita SIMS lwytho/mewnforio’r fersiwn hwn wedi’i ddiweddaru o’r data sylfaenol)

11.07.14 - Fersiwn 2 data sylfaenol  Llwybrau Lefel 1 / Lefel 2 dwyieithog/cyfrwng Saesneg Mai 2014 (5S14)  yn cael eu cyhoeddi i gywiro setiau graddau cyfnewid  ac unedau Lefel 1 /Lefel 2 Y Creadigol a’r Cyfryngau.

Ffeil Gyswllt Tystysgrifiad/Uned

Cyhoeddir y Ffeil Gyswllt i ddarparu manylion am ba unedau y gellir eu defnyddio tuag at ddyfarniad tystysgrifiad cyffredinol. Nid yw'r ffeil yn rhoi gwybodaeth ddigonol i gyfrifo'r union unedau sydd eu hangen, gan fod rheolau dibyniaeth a chyfuniad sy'n rheoli'r berthynas rhwng nifer yr unedau sydd eu hangen a pha bryd y byddant yn cael eu sefyll yn amrywiol a chymhleth. Ni chynhwysir y Ffeil Gyswllt yn y ffeiliau sail ddata.

Ffeil Gyswllt CBAC - ulinks41.x08

Formats for the Exchange of Examination Related Data