Q Menu

Swyddi Gwag Arholwyr / Safonwyr


Mae ein tim arholi ni yn tyfu, defnyddiwch y dolenni isod i ddysgu mwy am arholi gyda ni.


Manylion pellach


Rydym yn chwilio'n benodol am arholwyr i ymuno â ni yn y pynciau canlynol:

  • Astudiaethau Ffilm
  • Astudio'r Cyfryngau
  • Bagloriaeth Cymru
  • Cymdeithaseg
  • Hanes
  • Llenyddiaeth Saesneg
  • Saesneg Iaith
  • Saesneg Iaith a Llenyddiaeth
  • Seicoleg
  • Cyfathrebu Busnes Byd-Eang


Os nad oes swyddi gwag i Arholwyr neu Safonwyr ar gyfer eich pwnc, cyflwynwch ffurflen gais ar-lein. Byddwn yn cysylltu â chi os oes swydd wag ar gael ar gyfer eich pwnc.

Gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn diweddariadau e-bost ar gyfer eich pwnc a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd swyddi gwag newydd ar gael.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at cymorth.wrth.ymgeisio@cbac.co.uk neu ffoniwch 029 2026 5457. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.