Q Menu

Gweithio Gyda Ni

Swyddi Gwag Cyfredol

Teitl y Swydd

Dyddiad Cau

Sut i ymgeisio

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen gais canlynol:

Dylid anfon ffurflenni sydd wedi'u cwblhau drwy e-bost i ad@cbac.co.uk, neu eu postio i Uned Adnoddau Dynol, CBAC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX erbyn y dyddiad a nodir uchod.

Mae'n bwysig i amlinellu'n glir sut ydych yn cwrdd ag anghenion pob swydd unigol. Detholir ymgeiswyr yn ofalus i fynd ar restr fer, a gwahoddir y rhai llwyddiannus i gyfweliadau.


Hysbysiad Preifatrwydd i Ymgeiswyr am Swyddi

Darllenwch yma

Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y rhywiau CBAC

Gweld yr Adroddiad


Buddion

Mae gan CBAC weithle gwybodus ac amrywiol â chanddynt ystod eang o sgiliau. Rydym yn ceisio creu awyrgylch yn y gwaith sy'n hybu gonestrwydd, cydraddoldeb a thegwch ym mhob agwedd o'r sefydliad. Rydym yn ymfalchïo yn y berthynas weithiol dda yr ydym yn ei hadeiladu gyda phob un o'n staff.

Mwy o Wybodaeth


Swyddi Gwag Arholwyr

Mae nifer o swyddi gwag Arholwyr a Safonwyr ar gael yn CBAC ar hyn o bryd. I wneud cais, ewch i'r dudalen penodidegion.

Gweld Swyddi Gwag Arholwyr