Q Menu

Canlyniadau TGAU, UG a Safon Uwch 2019 – y cyfan sydd ei angen arnoch

Mae diwrnodau'r canlyniadau'n dod yn agosach. Rydyn ni felly am wneud yn siŵr bod y broses mor llyfn â phosibl. Ydych chi'n fyfyriwr,  yn athro neu'n swyddog arholiadau? Mae'r holl wybodaeth yma i bob un ohonoch am sut i gasglu a deall y canlyniadau, y ffiniau graddau, a'r gwasanaethau ar ôl y canlyniadau.

Diwrnod y Canlyniadau
Cyhoeddir y canlyniadau cyffredinol a galwedigaethol ar y dyddiadau canlynol:

  • Canlyniadau UG a Safon Uwch – 15 Awst
  • Canlyniadau TGAU – 22 Awst


Myfyrwyr

Rydyn ni wedi creu tudalen arbennig i chi ar y wefan. Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. 
Ewch i'n tudalen 'Diwrnod y Canlyniadau 2019' i weld gwybodaeth yn cynnwys:

Athrawon
Mae gennym amrywiaeth o ddulliau ar-lein i gefnogi ein hathrawon:


Swyddog Arholiadau
I'r Swyddog Arholiadau, rydyn ni'n cynnig:

Am fwy o fanylion cysylltwch â'n Tîm Cefnogi Canolfannau dros e-bost canolfannau@cbac.co.uk neu ffoniwch 029 2026 5000