Q Menu

5 rheswm i ddefnyddio'r Banc Cwestiynau

Mae'r Banc Cwestiynau yn eich galluogi i adeiladu papur cwestiynau ar-lein yn rhad ac am ddim, a dyma'r cyntaf o'i fath yn y DU. Mae'n galluogi athrawon i greu papurau prawf wedi'u teilwra, sy'n debyg i arholiadau go iawn, o gronfa o hen gwestiynau arholiad.

Pam defnyddio'r Banc Cwestiynau?
Dyma 5 rheswm pam mae'r gymuned addysgu yn dweud bod y Banc Cwestiynau o gymorth hanfodol wrth addysgu: 

  1. Creu papurau arholiad yn seiliedig ar destun neu haen

Gallwch ddefnyddio'r hidlydd uwch â'r swyddogaethau tag i chwilio am gwestiynau cyn-bapurau yn ôl pwnc, testun, haen, blwyddyn, tymor neu farciau am bob cwestiwn. 

  1. Gweld Cynlluniau Marcio a Sylwadau Arholwyr

Mae pob cwestiwn wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r cynllun marcio a sylwadau'r arholwyr ar gyfer y flwyddyn honno. 

  1. Addasu eich papur

Gellir addasu pob papur cwestiynau yn gyfan gwbl, a gellir eu creu mewn ychydig o funudau. Gallwch bersonoli'r dudalen flaen ar gyfer eich papur, dewis a dethol cwestiynau o amrywiol flynyddoedd, llusgo a gollwng cwestiynau i newid trefn y cwestiynau ac ychwanegu neu ddileu cwestiynau yn hawdd. 

  1. Defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu gartref

Mae'r adnodd hwn yn addas ar gyfer profion diwedd y wers, gweithgareddau adolygu neu waith cartref. Gall eich myfyrwyr adeiladu eu papurau eu hunain a phrofi eu cyd-ddisgyblion. 

  1. Mae cwestiynau'n cael eu diweddaru bob tymor

Mae ein tîm adnoddau yn gweithio'n galed i sicrhau bod y Banc Cwestiynau yn cael ei ddiweddaru bob tymor gyda phynciau a chwestiynau newydd.

Defnyddio'r Banc Cwestiynau
I'ch helpu i greu eich papur cwestiynau eich hun, rydym ni wedi creu tiwtorial fideo a chanllaw ar-lein. Rhowch gynnig ar yr adnodd hwn heddiw, yn rhad ac am ddim. Dewch o hyd i'r cwestiynau yr ydych chi eu hangen, ychwanegwch nhw at eich papur ac allforiwch eich papur ynghyd â'r cynllun marcio a sylwadau'r arholwyr fel PDF yn barod i'w ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Pynciau
Ar hyn o bryd, mae'r Banc Cwestiynau ar gael ar gyfer: Gwyddoniaeth Gymhwysol, Bioleg, Astudiaethau Busnes, Cemeg, Cyfrifiadura, Bwyd a Maeth, Bioleg Ddynol, Mathemateg, Addysg Gorfforol a Ffiseg.

Bydd y pynciau canlynol ar gael ar y Banc Cwestiynau yn ystod y misoedd nesaf: TGAU Cyfrifiadura, TAG Economeg, TAG a TGAU Electroneg, TAG a TGAU Daeareg, TAG Hanes (Cymru), TAG Mathemateg a TAG a TGAU Astudiaethau Crefyddol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein hadnoddau digidol drwy ddilyn @cbac_wjec neu gofrestru ar gyfer ein diweddariadau e-bost.

Rhagor o wybodaeth:
Jonathan Thomas
Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus
jonathan.thomas@cbac.co.uk
029 2026 5102