Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cysylltiadau Pynciau

Cysylltiadau Pynciau

Os oes angen mynediad uniongyrchol neu cyngor arbenigol, gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi athrawon neu dysgu am yr adnoddau digidol gorau i'ch myfyrwyr, mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu.

LAddysg Gorfforol

Cysylltwch a'n tîm Addysg Gorfforol:
029 2240 4271
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Addysg Gorfforol
TGAU Addysg Gorfforol (Cwrs Byr)
TAG UG/Uwch Addysg Gorfforol

LAlmaeneg

Cysylltwch a'n tîm Almaeneg

TGAU & TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4297
Ebostiwch ni

Lefel 1/2
029 2240 4298
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Almaeneg
TAG UG/Safon Uwch Almaeneg
Lefel 1/2 Cyfathrebu Busnes Byd-Eang

LAstudiaethau Crefyddol

Cysylltwch a'n tîm Astudiaethau Crefyddol

TGAU
029 2240 4275
Ebostiwch ni

TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4274
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Astudiaethau Crefyddol
TGAU Astudiaethau Crefyddol (o 2017)
TAG UG/Safon Uwch (o 2016)

LAstudiaethau Ffilm
LAstudio'r Cyfryngau
LBagloriaeth Cymru

Cysylltwch a'n tîm Bagloriaeth Cymru

Rheolwr Fframwaith
Caroline Morgan
029 2026 5319
Ebostio Caroline

Swyddog CA4 Cenedlaethol / Sylfaen
Sara Davies
029 2026 5191
Ebostio Sara

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Bagloriaeth Cymru

LBioleg

Cysylltwch a'n tîm Bioleg
029 2240 4252
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Bioleg
TAG UG/Safon Uwch Bioleg

LBusnes

Cysylltwch a'n tîm Busnes

TGAU & UG/Safon Uwch
029 2240 4257
Ebostiwch ni

Lefel 3
029 2240 4258
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Busnes
TGAU Busnes (o 2017)
TAG UG/Safon Uwch Busnes
Lefel 3 Busnes

LBusnes Adwerthu

Cysylltwch a'n tîm Busnes Adwerthu:
029 2240 4257
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/2 Busnes Adwerthu

LBusnes Adwerthu

Cysylltwch a'n tîm Busnes Cymhwysol:
029 2240 4255
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Busnes Cymhwysol

LBwyd a Maeth

Cysylltwch a'n tîm Bwyd a Maeth:
029 2240 4262
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Bwyd a Maeth

LByw'n Annibynnol

Cysylltwch a'n tîm Bwyd a Maeth:
029 2240 4268
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Byw'n Annibynnol

LCelf a Dylunio

Cysylltwch a'n tîm Celf a Dylunio:
029 2240 4304
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Celf a Dylunio
TAG UG/Safon Uwch Celf a Dylunio
Lefel 3 Diploma Sylfaenol Celf a Dylunio

LCemeg

Cysylltwch a'n tîm Cemeg
029 2240 4252
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Cemeg
TAG UG/Safon Uwch Cemeg

LCerddoriaeth

Cysylltwch a'n tîm Cemeg
029 2240 4300
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Cerddoriaeth
TAG UG/Safon Uwch Cerddoriaeth

LChwaraeon

Cysylltwch a'n tîm Chwaraeon:
029 2240 4271
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Chwaraeon

LChwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

Cysylltwch a'n tîm Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi
029 2240 4271
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/2 Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

LCyfathrebu Busnes Byd-Eang (Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg)

Cysylltwch a'n tîm Cyfathrebu Busnes Byd-Eang:
029 2240 4298
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/2 Cyfathrebu Busnes Byd-Eang

LCyfrifiadureg

Cysylltwch a'n tîm Cyfrifiadureg:
029 2240 4267
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Cyfrifiadureg
TAG UG/Safon Uwch Cyfrifiadureg

LCymdeithaseg

Cysylltwch a'n tîm Cymdeithaseg:

TGAU
029 2240 4280
Ebostiwch ni

UG/Safon Uwch
029 2240 4279
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Cymdeithaseg
TGAU Cymdeithaseg (o 2017)
TAG UG/Safon Uwch Cymdeithaseg

LCymraeg Iaith Gyntaf

Cysylltwch a'n tîm Cymraeg Iaith Gyntaf:

Swyddog Pwnc
Llinos Lloyd
029 2026 5004
Ebostio Llinos

Swyddog cefnogaeth Pwnc
Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf
TAG UG/Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf
Llwybrau Mynediad Cymraeg Iaith Gyntaf
Lefel Mynediad Cymraeg

LCymraeg Ail Iaith

Cysylltwch a'n tîm Cymraeg Ail Iaith:

Swyddog Pwnc
Sian Llewelyn
029 2026 5162
Ebostio Sian

Swyddog Cyswllt y Gymraeg
Amanda Griffiths
029 2026 5480
Ebostio Amanda

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Cymraeg Ail Iaith
TGAU Cymraeg Ail Iaith (o 2017)
TAG UG/ Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith
TAG UG/Uwch Cymraeg Ail Iaith (o 2016)
Llwybrau Mynediad Cymraeg Ail Iaith

LCymraeg i Oedolion

Cysylltwch a'n tîm Cymraeg Ail Iaith:

Swyddog Arholiadau
Emyr Davies
029 2026 5009
Ebostio Emyr

Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Rhys Davies
029 2026 5007
Ebostio Rhys

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Cymraeg i Oedolion

LCynnydd Personol

Cysylltwch a'n tîm Cynnydd Personol:
029 2240 4270
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Cynnydd Personol

LDaeareg

Cysylltwch a'n tîm Daeareg
029 2240 4253
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Daeareg
TGAU Daeareg (o 2017)
TAG UG/Safon Uwch Daeareg
TAG UG/Safon Uwch (o 2017)

LDaearyddiaeth

Cysylltwch a'n tîm Daearyddiaeth

TGAU
029 2240 4276
Ebostiwch ni

UG/Safon Uwch
029 2240 4281
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Daearyddiaeth
TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth

LDatblygiad Personol a Chymdeithasol

Cysylltwch a'n tîm Datblygiad Personol a Chymdeithasol
029 2240 4269
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Datblygiad Personol a Chymdeithasol

LDatblygiad y Byd

Cysylltwch a'n tîm Datblygiad y Byd
029 2240 4282
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Datblygiad y Byd

LDatrys Problemau Ystadegol gan Ddefnyddio Meddalwedd

Cysylltwch a'n tîm Datrys Problemau Ystadegol gan Ddefnyddio Meddalwedd
029 2240 4251
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Level 3 Datrys Problemau Ystadegol Gan Ddefnyddio Meddalwedd

LDrama (a Theatr)

Cysylltwch a'n tîm Drama a Theatr
029 2240 4299
Email Us

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Drama
TAG UG/Safon Uwch Drama a Theatr

LDylunio a Thechnoleg
LDyniaethau

Cysylltwch a'n tîm Dyniaethau
029 2240 4286
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Dyniaethau

LEconomeg

Cysylltwch a'n tîm Economeg
029 2240 4260
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Economeg

LEconomeg y Cartref

Cysylltwch a'n tîm Economeg y Cartref
029 2240 4265
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Economeg y Cartref - Datblygiad y Plentyn

LElectroneg

Cysylltwch a'n tîm Electroneg
029 2240 4254
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Electroneg
TGAU Electroneg (o 2017)
TAG UG/Safon Uwch Electroneg
TAG UG/Safon Uwch Electroneg (o 2017)

LFfiseg

Cysylltwch a'n tîm Ffiseg
029 2240 4252
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Ffiseg
TAG UG/Safon Uwch Ffiseg

LFfitrwydd a Byw'n Iach

Cysylltwch a'n tîm Ffitrwydd a Byw'n Iach:
029 2240 4271
Ebostiwch Us

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Ffitrwydd a Byw'n Iach

LFfrangeg

Cysylltwch a'n tîm Ffrangeg

TGAU & TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4295
Ebostiwch ni

Lefel 1/2
029 2240 4298
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Ffrangeg
TAG UG/Safon Uwch Ffrangeg
Lefel 1/2 Cyfathrebu Busnes Byd-Eang

LGweithrediadau Digwyddiadau

Cysylltwch a'n tîm Gweithrediadau Digwyddiadau
029 2240 4261
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Dyfarniad Lefel 1/2 Gweithrediadau Digwyddiadau

LGwyddor Bwyd a Maeth

Cysylltwch a'n tîm Gwyddor Bwyd a Maeth
029 2240 4262
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Level 3 Gwyddor Bwyd a Maeth

LGwyddor Feddygol

Cysylltwch a'n tîm Gwyddor Feddygol
029 2240 4252
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Level 3 Gwyddor Feddygol

LHamdden a Thwristiaeth

Cysylltwch a'n tîm Hamdden a Thwristiaeth
029 2240 4273
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Hamdden a Thwristiaeth

LHanes

Cysylltwch a'n tîm Hanes

TGAU
029 2240 4278
Email Us

TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4277
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Hanes
TGAU Hanes (o 2017)
TAG UG/Safon Uwch Hanes

LIaith a Llenyddiaeth Saesneg

Cysylltwch a'n tîm Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
029 2240 4292
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

LIechyd a Gofal Cymdeithasol

Cysylltwch a'n tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol
029 2240 4263
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol
TAG UG/Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol

LGwyddor yr Amgylchedd

Cysylltwch a'n tîm Gwyddor Feddygol
029 2240 4252
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Level 3 Gwyddor Feddygol

LLladin

Cysylltwch a'n tîm Lladin
029 2240 4294
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Lladin
Tystysgrif Lefel 1/2 Lladin

LLlenyddiaeth Gymraeg

Cysylltwch a'n tîm Llenyddiaeth Gymraeg

Swyddog Pwnc
Llinos Lloyd
029 2026 5004
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Llenyddiaeth Gymraeg

LLlenyddiaeth Saesneg

Cysylltwch a'n tîm Llenyddiaeth Saesneg

TGAU
029 2240 4291
Ebostiwch ni

TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4292
Ebostiwch ni

Lefel Mynediad
029 2240 4293
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Llenyddiaeth Saesneg
TAG UG/Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg
lefel Mynediad Saesneg

LLletygarwch ac Arlwyo

Cysylltwch a'n tîm Lletygarwch ac Arlwyo
029 2240 4266
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Lletygarwch ac Arlwyo
Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo

LLlwybrau Ieithoedd

Cysylltwch a'n tîm Llwybrau Ieithoedd
029 2240 4298
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Ieithoedd

LLlywodraeth a Gwleidyddiaeth

Cysylltwch a'n tîm Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
029 2240 4285
Email Us

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
TAG UG/Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth (o 2017)

LParatoi i Weithio

Cysylltwch a'n tîm Paratoi i Weithio
029 2240 4272
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Paratoi i Weithio

LPeirianneg

Cysylltwch a'n tîm Peirianneg
029 2240 4307
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/2 Peirianneg

LProject Estynedig

Cysylltwch a'n tîm Project Estynedig
029 2026 5348
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 3 Project Estynedig

LSaesneg Iaith

Cysylltwch a'n tîm Saesneg Iaith

TGAU
029 2240 4289
Ebostiwch ni

TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4292
Ebostiwch ni

Lefel Mynediad
029 2240 4293
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
GCSE English Language
TAG UG/Safon Uwch Saesneg Iaith
Lefel Mynediad Saesneg Iaith

LSaesneg Ychwanegol

Cysylltwch a'n tîm Saesneg Ychwanegol:
029 2240 4293
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Saesneg Ychwanegol

LSbaeneg

Cysylltwch a'n tîm Sbaeneg

TGAU & TAG UG/Safon Uwch
029 2240 4296
Ebostiwch ni

Lefel 1/2
029 2240 4298
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU Sbaeneg
TAG UG/Safon Uwch Sbaeneg
Lefel 1/2 Cyfathrebu Busnes Byd-Eang

LSeicoleg

Cysylltwch a'n tîm Seicoleg
029 2240 4284
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TGAU SeicolegTAG UG/Safon Uwch Seicoleg

LSgiliau Hanfodol Cymru

Cysylltwch a'n tîm Sgiliau Hanfodol

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru
Bryan Davies
029 2026 5100
Ebostio Bryan

Uwch Swyddog Sgiliau Hanfodol Cymru (Gweithredol)
Michelle Morgan
029 2026 5172
Ebostio Michelle

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol
Sgiliau Llythrennedd Ddigidol Hanfodol
Sgiliau Hanfodol Ar Gyfer Bywyd A Gwaith

LTechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
LTeithio a Thwristiaeth

Cysylltwch a'n tîm Teithio a Thwristiaeth
029 2240 4273
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth

LTGCh Cymhwysol

Cysylltwch a'n tîm TGCh Cymhwysol
029 2240 4256
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch TGCh Cymhwysol

LTroseddeg

Cysylltwch a'n tîm Troseddeg
029 2240 4287
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 3 Troseddeg

LTwristiaeth

Cysylltwch a'n tîm Twristiaeth
029 2240 4273
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/2 Twristiaeth
Lefel 3 Twristiaeth

LY Creadigol a'r Cyfryngau

Cysylltwch a'n tîm Creadigol a'r Cyfryngau:
029 2240 4305
Email Us

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/2 Tystysgrif Y Creadigol a'r Cyfryngau

LY Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio

Cysylltwch a'n tîm Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio
029 2240 4306
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
Llwybrau Mynediad Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio

LY Gyfraith

Cysylltwch a'n tîm Y Gyfraith
029 2240 4283
Ebostiwch ni

Dysgwch fwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Y Gyfraith
TAG UG/Safon Uwch Y Gyfraith (o 2017)

LYr Iaith Ar Waith

Cysylltwch a'n tîm Yr Iaith Ar Waith

Swyddog Pwnc
029 2026 5480
Ebostio Amanda

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5192
Ebostio Nia

Learn more about your qualification:
Pathways Using Language At Work