Q Menu

Gweinyddu Arholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gweinyddol yn ymwneud â'r arholiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni:

TAG

029 2026 5336 

gce@wjec.co.uk

TGAU

029 2026 5082 / 5154 / 5420
gcse@wjec.co.uk

Lefel Mynediad / Llwybrau Mynediad /Lefel 1 a 2 Cyffredinol a Galwedigaethol, Lefel 3 Cymhwysol

029 2926 5180
entrylevel@wjec.co.uk

Sgiliau Hanfodol Cymru

029 2026 5032
essentialskills@wjec.co.uk

Bagloriaeth Cymru                                     

029 2026 5014                                    
WBQ@wjec.co.uk                   

Cofrestriadau                         

029 2026 5193 / 194
entries@wjec.co.uk

 

Cymorth Canolfannau

029 2026 / 5077 / 5089 / 5492 / 5159
exams@wjec.co.uk - cefnogaeth arholiadau
centres@wjec.co.uk – cofrestru canolfannau

Camymddwyn / Camweinyddiaeth                        

029 2026 5400 / 5458 / 5474               
malpractice@wjec.co.uk                      

Trefniadau Mynediad a Gofynion Arbennig (ac eithrio papurau wedi'u haddasu)

029 2026 5155
specialrequirements@wjec.co.uk

 

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

post-results-services@wjec.co.uk

 

Papurau wedi'u haddasu

modifiedpapers@wjec.co.uk

Desg Gymorth EDI / Project A2C

029 2026 5163
securewebsite@wjec.co.uk

 

Gwefan Ddiogel

029 2026 5163
securewebsite@wjec.co.uk

 

Reception

029 2026 5000