WJEC Logo

The website is temporarily down for essential maintenance and we expect to be back online shortly. We apologise for any inconvenience and appreciate your patience. If you have any questions, please email us at info@wjec.co.uk or call 029 2026 5000. You can also check our Twitter for updates.

Nid yw'r wefan yn gweithio ar hyn o bryd o ganlyniad i waith cynnal a chadw angenrheidiol annisgwyl. Rydym yn disgwyl y bydd yn weithredol eto cyn bo hir. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, gallwch e-bostio gwybodaeth@cbac.co.uk neu ffoniwch 029 2026 5000. Gallwch hefyd ymweld â'n cyfrif Trydar er mwyn gweld y wybodaeth ddiweddaraf.